Posicionament SEO

Ser el primer en sortir a la llista de cerques de Google, el primer en qui la gent pensa a l’hora de demanar un servei o comprar algun producte. Per aconseguir tot això s’ha fet una gran feina, s’ha tingut molta constància i s’ha hagut de coordinar molt bé els diversos factors que juguen.

Posicionament SEO

El posicionament SEO (Search Engine Optimization), un element bàsic per a qualsevol negoci que vol triomfar a Internet, consisteix en això, i hi ha moltíssimes maneres d’assolir-ho.

A Tecofisa oferim un pla personalitzat totalment dedicat als objectius que el nostre client pretén assolir. Potenciem aquelles estratègies que afavoreixen més les aspiracions de l’empresa, ja sigui aconseguir més vendes o més tràfic a la pàgina web!

Utilitzem diverses eines, entre elles les més importants són:

  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Facebook Ads
  • Tweets Patrocinats
  • Altres eines de Community Manager