Instal·lacions i xarxes

En les empreses hi solen haver-hi molts ordinadors, que necessiten imprimir informes, connectar-se a internet per recollir informació, poder consultar el correu electrònic, accedir a dades que poseeixen altres companys de feina, compartir aplicacions, bases de dades, etc..

La solució a aquests problemes s’anomena xarxa d’àrea local. Una xarxa d’àrea local ens posa a l’abast, la feina en equip i la distribució d’aquest, en grups i departaments, fent així de la nostra empresa un sistema de treball corporatiu.

Una xarxa d’àrea local ens proporciona un gran estalvi, ja que ens permet estalviar en paper, compartir una connexió d’internet, fer les nostres tasques en menys temps (no ens hem de desplaçar al ordinador del company per demanar informació), i també en materials, al poder compartir recursos i perifèrics entre els nostres equips.

El treball en grup fa possible que distintes persones treballin amb la mateixa base de dades, albarans, factures, programes de comptabilitat, etc.

En TECOFISA, S.L. estem preparats per interconnectar tots els seus equips en el menor plaç possible, i evitar així les interrupcions en la manera de treball habitual de la seva oficina.